top of page
בית
תמונה ראשית די לאלימות.jpg
Navigating in Woods

פעילויות ארציות

"התרבות היא מה שנשאר אחרי ששכחנו את כל מה שלמדנו."
                                                                                                                                                         סלמה לאגרלאף

מיומנויות
פעילויות ארציות
dance.jpg
Red Dots on Black

פעילויות בנושא אלימות

"אלימות היא תמיד נוראה, אפילו בעניין צודק."
 

                                                                 פרידריך שילר, מתוך "וילהלם טל"

אלימות
גלריה וירטואלית
Painting Equipments

ציורים, צילומים ומלאכות המציגים את מגוון הכישרונות של תלמידי ותלמידות קידום נוער היל"ה.
בקרו בהנאה

חקירה פנימה
Statistic designs

גלריית עבודות - חקירה פנימה

"ילד המציג שאלה, זה קולו של העולם החפץ להשתפר".
                                                                       טריסטאן ברנאר

bottom of page