תמונה ראשית די לאלימות.jpg
Navigating in Woods

פעילויות ארציות

"התרבות היא מה שנשאר אחרי ששכחנו את כל מה שלמדנו."
                                                                                                                                                         סלמה לאגרלאף

 
 
dance.jpg
Red Dots on Black

פעילויות בנושא אלימות

"אלימות היא תמיד נוראה, אפילו בעניין צודק."
 

                                                                 פרידריך שילר, מתוך "וילהלם טל"

 
 
Painting Equipments

ציורים, צילומים ומלאכות המציגים את מגוון הכישרונות של תלמידי ותלמידות קידום נוער היל"ה.
בקרו בהנאה

 
Statistic designs

גלריית עבודות - חקירה פנימה

"ילד המציג שאלה, זה קולו של העולם החפץ להשתפר".
                                                                       טריסטאן ברנאר